Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Đây không phải là con mèo, đây là một con lợn lai rết ._.

Một ngày vui như hội của con Mìn Lèo có 6 cái chân. :v

Con Mìn Lèo này nhiều lúc cũng đáng yêu dễ sợ. :*

Con Mìn Lèo này biến hình như siêu nhân vậy. :))

Con mèo duy nhất trên thế giới có tới 6 cái chân…

Con Mìn này chắc nó ăn được cả thế giới luôn quá. :))