Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Không sớm thì muộn cái quán nào có con Mìn này làm nhân viên phục vụ cũng sẽ phải đóng cửa trong cay đắng.

Lúc đủ đầy thì ăn như lợn, đến khi hết rồi thì ăn như kiến, sống không biết nghĩ đến ngày mai. :v