Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Đụng đến hàng hoá của chủ thì không sao nhưng mà đụng đến đồ ăn của trẫm thì coi chừng.