Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Không sớm thì muộn cái quán nào có con Mìn này làm nhân viên phục vụ cũng sẽ phải đóng cửa trong cay đắng.