Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Thay vì dành thời gian đắn đo suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng, tại sao không dứt khoát ngay từ đầu?

Mùa đông đến rồi, bạn đã chuẩn bị đan áo len cho người mình yêu thương bao giờ chưa?