Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Đây rồi, cái xe bus mà đội quân siêu anh hùng cần sử dụng một lần trong đời đây rồi.