Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Với Mìn Lèo, ai không chống lại hắn ta hoặm ảnh hưởng đến lợi ích của hắn ta thì auto thành bạn thân.

Đúng là cái dòng giống Mìn Lèo chả làm được tích sự gì cho đời ngoài cái phá hoại ngân sách của chủ nhân. :v