Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Má tí nữa là nó ăn thịt người rồi, chỉ tiếc cho Chái Dò, không biết sau tập này nó có xuất hiện nữa không đây…

Đúng là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Nhìn con Mìn Lèo nó vừa ăn vừa khóc mà thương. Mà thôi cũng kệ. :v

Nếu chọn ra một con vật nhân nghĩa và sống tình cảm nhất trên thế giới nàynày, tôi xin đề cử Chái Dò.

Sống gần 30 năm trên đời giờ mới thấy có người làm từ thiện một cách vĩ đại như Chái Dò.