Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Chỉ với đôi tai thần thánh mà Chái Dò đã làm được bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, quá nguy hiểm. 😂

Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu… Làm sao để ta quên đi một cơn bão tố…