Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Tôi hoàn toàn không hiểu con ma nữ này đang nghĩ gì trong đầu nữa. ? Xem thêm các phần trước đó có liên quan:  Mr. FAP (bộ mới) phần 45: The ring Mr. FAP (bộ mới) phần 93: The…

Ma quỷ có bao giờ hại người đâu, chỉ có người là hại chính mình mà thôi!

Có nhiều cách khác nhau để một con ma khiến cho một con người từ giã cõi đời… Xem phần có liên quan: Mr. FAP (bộ mới) phần 45: The ring