Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Còn gì đau đớn hơn việc dồn tâm huyết tạo ra một món quà nhưng cuối cùng món quà đó không đến được tay của người phải nhận nó?