Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Không biết vô tình hay hữu ý, người con gái ấy đã đánh rơi điện thoại của mình, và người nhặt được điện thoại không ai khác chính là…

Trong tình yêu, nếu bạn đang ở trong tình thế bị động, tốt nhất hãy chuyển sang thế chủ động, biết đâu thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn.