Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Khi gặp gấu, hãy nằm im bất động giả vờ chết. Chú gấu tưởng bạn là con mồi đã chết thì nó sẽ bỏ đi, vì gấu là loài động vật không ăn thịt xác chết.