Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Đừng bao giờ hù doạ người khác, điều đó khiến người ta cảm thấy không vui, mà không vui là có chuyện đấy. -_-