Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Cứu người là việc trước tiên, nhưng trước khi cứu người cần lưu ý cả cứu bản thân mình nữa.