Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Henshin (変身 (へんしん) Biến thân) là từ Tiếng Nhật, có nghĩa là “thay đổi hay chuyển hình thân thể.” Từ này thường dùng cho manga, anime, và tokusatsu khi một nhân vật biến hình thành siêu anh hùng. Henshin hero…