Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Một ngày vui như hội của con Mìn Lèo có 6 cái chân. :v