Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Ma quỷ có bao giờ hại người đâu, chỉ có người là hại chính mình mà thôi!

Có nhiều cách khác nhau để một con ma khiến cho một con người từ giã cõi đời… Xem phần có liên quan: Mr. FAP (bộ mới) phần 45: The ring