Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Tôi mà nuôi con Mìn Lèo này ngày nào chắc tôi chết vì nó ngày đó mất.

Mìn Lèo tuy là một nhân vật hư cấu giữa bọ và mèo nhưng nhìn chung nó vẫn đậm đặc trưng của loài mèo: ngày ngủ đêm thức.