Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Ma quỷ có bao giờ hại người đâu, chỉ có người là hại chính mình mà thôi!

Có nhiều cách khác nhau để một con ma khiến cho một con người từ giã cõi đời… Xem phần có liên quan: Mr. FAP (bộ mới) phần 45: The ring

Đôi khi cả Mìn Lèo và chủ của nó cũng bị tăng động cấp độ 7!

Anh lính trẻ có 24h về phép rồi phải quay trở lại quân ngũ, đêm trước khi lên đường, anh và cô bạn gái lâu năm muốn dành cho nhau những thứ tuyệt vời nhất, chuyện gì sẽ xảy ra?