Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Đã đến giờ diễn sâu của nam thanh niên Mìn Lèo. :v

Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng, vì tiền người ta có thể làm mọi thứ xấu xa với bạn, kể cả người đó có là người thân đi chẳng nữa.

Chân ngắn nà vẫn đi xe đạp ầm ầm, quả là đẳng cấp pro.