Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Giờ mấy thấy tác dụng của mấy chú chó lông xu mà tai lại còn dài thòong.