Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Nếu chọn ra một con vật nhân nghĩa và sống tình cảm nhất trên thế giới nàynày, tôi xin đề cử Chái Dò.

Sẽ như thế nào nếu có một đối tượng luôn theo dõi bạn dù bạn có ở bất kỳ nơi đâu?

Sống gần 30 năm trên đời giờ mới thấy có người làm từ thiện một cách vĩ đại như Chái Dò.

Thôi anh cũng xin ạ em đấy Awa ạ, khả năng phân thân thần thánh quá ứ ai chịu nổi.