Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Bán được hay không không phải ở chất lượng sản phẩm mà là ở ngoại hình người bán, bậc thầy của marketing đây rồi.