Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Theo đạo Phật, mỗi con vật dù nhỏ bé đến đâu đều có linh hồn, vì thế những người theo tôn giáo này kiêng giết chóc. Và có một câu rất ghê rợn đó là “nợ máu phải trả bằng…

Yêu một người chân thành là gì, là có thể hy sinh cơ thể của mình cho người ấy, trong trường hợp dưới đây liệu có đúng không?

Có câu “nhân quả nhãn tiền”, tức là hậu quả trước mắt mình nếu mình làm điều ác nhân ác đức, trong trường hợp này thì khá là đúng.

Khi bạn điều khiển người khác quá nhiều, sẽ có ngày người đó trở mặt với bạn cho mà xem.