Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Chết mà không hiểu vì sao mình chết thì sẽ tồn tại ở cõi trần dưới dạng linh hồn chưa siêu thoát.

Những thứ bất thường sẽ ở trong những thứ bình thường nhất có thể.