Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Những tình huống đơn giản bỗng nhiên trở nên hài hước và lầy lộ đến lạ. Xin hãy trả về nguyên gốc cho chúng tôi. 🙁

Bái phục tác giả, trong đầu tác giả phải có nhiều thứ lắm mới nghĩ ra được tá thứ truyện như thế này.