Điều khoản

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của TruyenTranhNhamNhi.com đồng nghĩa với bạn đã đồng ý với các điều khoản dưới đây:

  • Bạn phải trên 13 tuổi để sử dụng dịch vụ này.
  • Bạn không được khuyến khích thực hiện giống những nội dung trên trang blog này.
  • Nội dung của blog mang tính chất giải trí và giáo dục giới tính, nếu bạn cảm thấy nó thô tục, đồi truỵ hoặc nguy hiểm vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ hoặc báo cáo với chúng tôi.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những nội dung/liên kết đi đến bên ngoài trang blog này.
  • Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ nội dung nào đăng trên trang blog này với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi.
  • Các điều khoản trong đây có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
  • Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trên, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.