Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Khi bạn cố gắng chứng tỏ rằng mập quá cũng là một cái lợi thế mà không phải ai cũng có được.