Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Bằng những nét vẽ cô đọng và ám ảnh, tác giả một lần nữa cho ta những suy ngẫm về cuộc sống qua mẩu chuyện nhỏ dưới đây.