Silent Horror chap 311: Tickets – Hai chiếc vé

Nhân quả thường đến muộn, giống như tốc độ upload truyện của trang blog cùi bắp này vậy.

Share Button