Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 927: Vua đầu bếp

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 927: Vua đầu bếp

Vua đầu bếp đi đâu cũng phải có bộ dụng cụ và gia vị nêm nếm bên mình.

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 927: Vua đầu bếp
Share Button