Truyện Mìn Lèo #448: Lặn biển


Không những là quái vật trên đất liền, Mìn ta còn là quái vật nơi biển sâu.

Truyện Mìn Lèo #448: Lặn biển
Share Button