Nổi Da Gà #30: Xích đu

Nổi Da Gà #30: Xích đu

Vâng, câu chốt bằng tiếng Anh quá chuẩn.

Nổi Da Gà #30: Xích đu
Share Button