Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 920: Chúa nhẫn (3)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 920: Chúa nhẫn (3)

Thôi, cho chim ăn shit là có thật, đừng có tiếp tục cái xê ri chúa nhẫn nữa được không?

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 920: Chúa nhẫn (3)
Share Button