Chương 49: Người khâu nốt ruồi (phần 1) – Dị thường truyện


Chương 49: Người khâu nốt ruồi (phần 1) - Dị thường truyện

Những cái chết hàng loạt và liên tiếp xảy ra với những người có nhiều nốt ruồi, bạn sẽ đi tẩy nốt ruồi chứ?

Share Button