Truyện Mìn Lèo #441: Phục vụ


Không sớm thì muộn cái quán nào có con Mìn này làm nhân viên phục vụ cũng sẽ phải đóng cửa trong cay đắng.

Truyện Mìn Lèo #441: Phục vụ
Share Button