Nhảm Nhí Ký Sự #34: Móng tay đỏ


Không có gì là không làm được, nghèo thì chơi theo kiểu nhà nghèo.

Nhảm Nhí Ký Sự #34: Móng tay đỏ
Share Button