Truyện Mìn Lèo #433: Nặn mụn


Mới chỉ là nặn cái mụn thôi đấy, mà Chái Dò làm như ghê lắm.

Truyện Mìn Lèo #433: Nặn mụn
Share Button