Silent Horror chap 282: Bastard – Đứa con hoang

Silent Horror chap 282: Bastard - Đứa con hoang

Xê ri này giờ đã có màu đàng hoàng nhé, tuy nhiên chắc 1 tháng mới ra được 1 tập truyện. 🙁

© 2019 K.S & DrakBox

Share Button