Nhảm Nhí Ký Sự #28: Ôm như búp bê

Rồi, độ tởm càng ngày càng tăng cao rồi, lạy chúa trên cao.

Nhảm Nhí Ký Sự #28: Ôm như búp bê
Share Button