Chương 41: Thuốc trường sinh (phần 4) – Dị thường truyện


Chương 41: Thuốc trường sinh (phần 4) - Dị thường truyện

Giúp một người nhưng phải làm đau khổ nhiều người khác, càng oái ăm hơn khi họ còn có mối liên kết với nhau.

Share Button