Truyện Mìn Lèo #425: Cục súc


Làm gì cũng không thành công mà tính tình thì cục súc, sao làm được việc lớn đây?

Truyện Mìn Lèo #425: Cục súc
Share Button