Nhảm Nhí Ký Sự #20: Nước tiểu


Chắc hẳn là người ngoài hành tinh xừ nó rồi.

Nhảm Nhí Ký Sự #20: Nước tiểu
Share Button