Hắc Ám Truyện #116: Con nhện


Hắc Ám Truyện #116: Con nhện

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhện cậy gần bố mẹ.

Hắc Ám Truyện #116: Con nhện
Share Button