Yang Young-Soon phần 125: Có cánh


Yang Young-Soon phần 125: Có cánh

Sau mấy chục năm sống trên đời tôi đã hiểu được ý nghĩa của việc có cánh hay không có cánh.

Yang Young-Soon phần 125: Có cánh
Share Button