Nhảm Nhí Ký Sự #3: Người cuối cùng


Nói lời phải giữ lấy lời, vì nếu không chết cùng nhau thì chắc gì đã là người cuối cùng của nhau mãi mãi?

Nhảm Nhí Ký Sự #2: Cắt móng chân
Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Mìn Lèo #129: Trượt pa-tin Tóm tắt: Chân ngắn thì đừng có đú, nhớ chưa Mìn Lèo? :v ...
Yang Young-Soon phần 109: Chăm học Ở cái thời mà bố mẹ với con cái còn ngủ chung trong một phòng. ...
Lee Chul (bộ mới) phần 91: Mật hiệu bàn tay Tôi vẫn chưa hiểu ông trùm đã đưa ám hiệu hàm ý chỉ gì ở tình huống cu...