Nhảm Nhí Ký Sự #3: Người cuối cùng


Nói lời phải giữ lấy lời, vì nếu không chết cùng nhau thì chắc gì đã là người cuối cùng của nhau mãi mãi?

Nhảm Nhí Ký Sự #2: Cắt móng chân
Share Button