Hắc Ám Truyện #94: Gã hề


Hắc Ám Truyện #94: Gã hề

Thấy việc chướng mắt không nên bỏ qua, dù bạn đang là một kẻ dị biệt ư?

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Yang Young-Soon phần 66: Một sợi tóc Thật sự là không biết nói gì, vì cái kết truyện này nó quá vĩ đại. 😂 ...
Chương 27: Chiến binh Taletron (phần 2) – Dị thường truyện Phần 2 này sẽ kể về quá trình luyện tập của những chiến binh tương l...
Chương 2: Biến cố ở Châu Phi (phần 1) – Dị thường truyện Ba người trong đó có 1 hướng dẫn viên và 2 du khách đã gặp phải mộ...