Hắc Ám Truyện #92: Chong chóng tre


Hắc Ám Truyện #91: Có cá mập

Thấy đồ vật lạ tốt nhất đừng xớn xác đụng vào.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Hắc Ám Truyện #88: Nhà xác Một ảo thuật gia biểu diễn trong nhà xác bệnh viện, chuyện gì đang x...
Chạy và Chạy chap 1: Giảm cân Xê ri truyện mới xin ra mắt cả nhà, đây là kiểu truyện kinh dị không l...
Truyện Điêu Quá #21: Get Over It! Những ai chưa biết game Get Over It là gì thì nhanh chóng tải về đi và...