Chương 29: Thư viện của Kiveiru (phần 1) – Dị thường truyện


Chương 29: Thư viện của Kiveiru (phần 1) - Dị thường truyện

Chương này sẽ gồm 8 phần (sướng nhé), kể về một thử thách kỳ lạ liên quan đến Kiveiru, một là thành anh hùng, hai là thành người chờ anh hùng đến giải cứu.

Share Button