Hắc Ám Truyện #79: Bệnh nhân tâm thần


Hắc Ám Truyện #79: Bệnh nhân tâm thần

Cuối cùng thì ai mới chính xác là người bệnh tâm thần ở đây?

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Nhỏ cùng lớp #4 Những viên gạch đầu tiên của bức tường tình yêu vĩ đại đang được xây d...
Bựa nương (bộ mới) phần 206: Tiếng hát vĩ đại Lẽ đời xưa nay luôn thế: Cái gì nhiều quá thì không tốt chút nào. ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 471: Tiếng dế kêu Người ta nói bóng tối là đồng loã của tội ác cấm có sai bao giờ. :v ...