Truyện Mìn Lèo #399: Mê game


Cái kết khá là nhân văn dành cho thành phần chơi game bất chấp.

Truyện Mìn Lèo #399: Mê game
Share Button