Truyện Mìn Lèo #395: Đấu tranh


Thay vì dành thời gian đắn đo suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng, tại sao không dứt khoát ngay từ đầu?

Truyện Mìn Lèo #395: Đấu tranh
Share Button