Truyện Mìn Lèo #395: Đấu tranh


Thay vì dành thời gian đắn đo suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng, tại sao không dứt khoát ngay từ đầu?

Truyện Mìn Lèo #395: Đấu tranh
Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Bựa nương (bộ mới) phần 117: Trung tình phát quang Tên sát thủ đã quá sơ hở và để lại dấu vết tố cáo tội ác của chính mìn...
Bựa nương (bộ mới) phần 64: Ý kiến của chồng Có những người chồng rất quan tâm đến vợ, quan tâm đến nỗi mù quáng lu...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 302: Linh hồn tượng đá Tượng đá nhiều khi cũng là con người đấu chứ, cũng biết rung cảm trước...