Silent Horror chap 280: Tẩm liệm


Silent Horror chap 280: Tẩm liệm

Bạn có biết rằng có một nghề gọi là trang điểm cho xác chết không?

© 2019 K.S & DrakBox

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Mr. FAP (bộ mới) phần 396: Lời người ra đi Một người ra đi vội vã... để lại sau lưng một người ngóng trông hoài...
Chạy và Chạy chap 13: Đồng hoá Đồng hoá thì sống, khác biệt thì chết, bạn chọn cái nào?...
Silent Horror chap 71: Đồng chí Trong chiến đấu, người nào bị thương không có nghĩa là người đó chết t...