Mr. FAP (bộ mới) phần 389: Đặt thẳng vấn đề


Mr. FAP (bộ mới) phần 389: Đặt thẳng vấn đề

Bạn chỉ nên thẳng thắn khi bạn giàu. Mà thường người giàu thì người ta không thẳng thắn đâu.

Mr. FAP (bộ mới) phần 389: Đặt thẳng vấn đề
Share Button