Mr. FAP (bộ mới) phần 370: Ăn và ăn


Mr. FAP (bộ mới) phần 370: Ăn và ăn

Phở ăn hoài sẽ ngán nên suy ra cơm ăn nhiều cũng ngán giống thế mà thôi.

Mr. FAP (bộ mới) phần 370: Ăn và ăn
Share Button