Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 812: Thuật biến hoá


Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 812: Thuật biến hoá

Có phải Kim Chi chính là hiện thân của Mũi Trâu?

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 812: Thuật biến hoá
Share Button